“Da Bo mistede sin far”

……et materiale, som viser vej til at tale om sorgen

 

 

Lær konkrete metoder og få værktøjskassen fyldt op med redskaber til at tale med børn om mange forskellige aspekter af sorgen.

Du får mulighed for at blive klædt bedre på til det professionelle møde med barnet i sorg. Tilmeld dig en hel kursusdag, hvor temaet er, hvordan vi som professionelle kan forholde os, når vi møder børn i sorg.

Målgruppe for kurset:

Fagpersoner som arbejder med børn berørt af sorg.

Introduktion til materialet:

Materialet, som består af 23 kort film inklusiv vejledning med emner som “Hvad er sorg” og “Redskaber til dig”. Vi har forsøgt at gøre filmene og vejledningen konkrete og brugervenlige og så de bliver værktøjer, som kan bruges i hverdagen til at få talt om sorg og det at miste. Det kan bruges i en helt konkret situation med et omkring dødsfald, men også til et undervisningsforløb omkring temaet Sorg.

På dagen får du:

  • Viden om sorg hos børn
  • Gennemgang og brug af materialet i “Da Bo mistede sin far
  • Konkret vejledning i anvendelse af materialet i din dagligdag sammen med børn
  • Fælles faglige drøftelser via cases og praktiske øvelser med “Bo
  • Mulighed for sparring og videndeling med kolleger

Kort om underviserne:

Skaberne bag FACE:IT:

Carsten Møller, lærer og traumeterapeut og Niels Rahbæk, multikunstner

Skaber af “Omsorgskassen”:

Louise Hardisty Olesen, lærer og uddannet sorgpilot

 

Tidspunkt: torsdag den 12. marts kl. 9-15.

Stedet bliver i Århusområdet. Nærmere info følger…

Pris: 1499,75 inkl. Moms

Frokost, kaffe og the er inkluderet i prisen. Max 20 deltagere.

 

Tilmelding senest 12. februar på: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/49h6ele4uf

2.000 børn i Danmark mister hvert år deres far eller mor, og dermed oplever 2.000 børn modløshed og dyb sorg. Hvis ikke sorgen mødes og bearbejdes, kan det have store konsekvenser for børnene i form af psykiske mén på både kort og langt sigt.

 

Bekymringsdukkerne
“Jeg synes de hjælper meget, når man er bange eller ensom. Man føler sig ikke alene, når de er under puden.”
- Cecilie 9 år

Rækkefølgebolden
“Jeg synes det er en god ide, så andre ikke begynder at snakke. Den er også god at røre ved.”
- Cecilie 9 år

At tænde lys
“Det er godt, for så kan man ønske.”
- Christian 9 år

“Alle lærere oplever desværre på et eller andet tidspunkt at skulle tage ansvar for et barn, der er i sorg. Det er sårbart og kan opleves vanskeligt. Vejledningen er let at overskue og giver tryghed i forløbet. Jeg kan på det varmeste anbefale Omsorgskassen.”
- Kirsten Thagaard Hornbæk Skole

“Jeg synes, de er gode. Når de er under puden, kan jeg snakke med dem, og drengen er min far, som jeg så kan snakke med.”
- Maria 9 år

“I forbindelse med, at jeg havde en pige i 3. kl, som havde været udsat for dødfald i nærmeste familie, havde jeg brug for en at sparre og snakke med omkring, hvad jeg skulle stille op med pigen, når hun kom tilbage, og hvordan jeg skulle få en kontakt igennem til familien. Jeg var meget tilfreds med den hjælp Omsorgskassen gav.”
- Ole Bro Jensen, AKT lærer Hornbæk Skole

”Jeg synes bogen er god, så kan man ligge alle ens følelser i den.”
- Maria 9 år

“Jeg synes, det er rart at have en bog, som andre ikke kan se i.”
- Maya 9 år

“Når jeg kigger på den, bliver jeg glad.”
- Mirriam 10 år

“Stenen, den er flot.”
- Laura 9 år

“Den er sej, for hvis nu jeg bliver ked af det, kan man vise det med dukken, og så kan jeg fortælle dukken, hvorfor jeg er ked af det. Når jeg så bliver glad igen, kan jeg ændre dukken til glad.”
- Miriam 10 år

“At der er andre, der har det på samme måde som en selv.”
- Maya 9 år

“Jeg synes det er godt at snakke om det, der er sket.”
- Laura 9 år

“Jeg synes alle børn, på alle skoler, skulle have lov til at prøve det.”
- Christian 9 år

“Så taler man med andre, så man ikke går med det hele inden i sig selv.”
- Maria 9 år

“At man kan snakke om ting, som man ikke kan snakke med andre om. Man kan bare sige det.”
- Christian 9 år

“Man går fra møderne med noget nyt.”
- Christian 9 år

“Jeg er glad for at komme til møderne. Vi laver noget hyggeligt og taler om ting og sager.”
- Christian 9 år

“Bedre end da jeg kom, for så får jeg sagt de ting jeg vil.”
- Laura 9 år

“Jeg er glad når jeg går fra møderne.”
- Maya 9 år

“Jeg er mere glad, og så tænker jeg det bliver en god dag, og at det har været hyggeligt.”
- Cecilie 9 år