Ved et tilfælde krydsede vores veje. Det blev til et kaffemøde og pludselig var idéen om et samarbejde født…

Vi arbejder hver især med at gør en forskel for børn som mistrives.

FACE:IT som det pædagogiske samtaleværktøj om følelser  og Omsorgskassens sorgbearbejdelsesmetode blev forenet i vores fælles projekt  “Da Bo mistede sin far”

Da Bo mistede sin far

Vi oplever at vort samarbejde tilfører vores materiale en dybere, bredere og mere nuanceret indsats, end vi hver især kunne gøre. Louise har stor viden og erfaring om sorg og sorggrupper, Carsten om traumer og regulering af nervesystemet og Niels formår på imponerende vis at omsætte tanker og viden til billeder og animationer som forstærker og understøtter vores budskab.   

Fra ide til virkelighed:

Da tanken om projektet først var blevet født var vi klar over at vi også ville realisere det for vi tror på at det kan være en hjælp til mange børn og voksne, som står i en svær situation. Vi var fra starten enige om at filmene og vejledning skulle være frit tilgængelige for alle, så vi var indstillet på at lægge en masse interessetimer i et vigtigt projekt. Heldigvis har vi fået støtte af SMUKfonden og Salling Fondene.

Vi har haft mange overvejelser og samtaler om hvilke film der skulle med i projektet. Her har vi truffet nogle beslutninger, men er også indstillet på at flere kommer til, hvis vi erfarer at der mangler nogle.

Et andet forhold vi har drøftet og brugt tid på er hvor professionelt vores materiale skal være. Her har vi besluttet at det skal være godt og brugbart, men man må godt kunne se at det er helt almindelige mennesker som har lavet det. Vi håber på den måde også at kunne give børn og voksne lyst til at lave deres egne film, hvor de kan fortælle om deres tab.

Tak til:

Midler fra Smukfonden og Sallingfondene har gjort det muligt for os at realisere projektet “Da Bo mistede sin far”. Derudover er der mange som har støttet os og bakket op om projektet. Vi vil sige stor tak til Preben Engelbrekt fra det Nationale Sorgcenter, Anne Bach og Jes Dige fra Skyggebørn samt Rådmand Thomas Medom som alle kom til lanceringen af “Da Bo mistede sin far”. Der skal også lyde en stor tak til Bille Tvedebrink Langeland for at han ville lægge stemme til Bo. Claus Quiding for pressemeddelelse og gennemlæsning af tekster. Niels Astrup for at lave hjemmeside. Pernille Højland Rønde og Anne Louise Saabo for sparring om markedsføring. Louise Thrane for sproglig sparring vedr. produktion af film og animationer.

Bekymringsdukkerne
“Jeg synes de hjælper meget, når man er bange eller ensom. Man føler sig ikke alene, når de er under puden.”
- Cecilie 9 år

Rækkefølgebolden
“Jeg synes det er en god ide, så andre ikke begynder at snakke. Den er også god at røre ved.”
- Cecilie 9 år

At tænde lys
“Det er godt, for så kan man ønske.”
- Christian 9 år

“Alle lærere oplever desværre på et eller andet tidspunkt at skulle tage ansvar for et barn, der er i sorg. Det er sårbart og kan opleves vanskeligt. Vejledningen er let at overskue og giver tryghed i forløbet. Jeg kan på det varmeste anbefale Omsorgskassen.”
- Kirsten Thagaard Hornbæk Skole

“Jeg synes, de er gode. Når de er under puden, kan jeg snakke med dem, og drengen er min far, som jeg så kan snakke med.”
- Maria 9 år

“I forbindelse med, at jeg havde en pige i 3. kl, som havde været udsat for dødfald i nærmeste familie, havde jeg brug for en at sparre og snakke med omkring, hvad jeg skulle stille op med pigen, når hun kom tilbage, og hvordan jeg skulle få en kontakt igennem til familien. Jeg var meget tilfreds med den hjælp Omsorgskassen gav.”
- Ole Bro Jensen, AKT lærer Hornbæk Skole

”Jeg synes bogen er god, så kan man ligge alle ens følelser i den.”
- Maria 9 år

“Jeg synes, det er rart at have en bog, som andre ikke kan se i.”
- Maya 9 år

“Når jeg kigger på den, bliver jeg glad.”
- Mirriam 10 år

“Stenen, den er flot.”
- Laura 9 år

“Den er sej, for hvis nu jeg bliver ked af det, kan man vise det med dukken, og så kan jeg fortælle dukken, hvorfor jeg er ked af det. Når jeg så bliver glad igen, kan jeg ændre dukken til glad.”
- Miriam 10 år

“At der er andre, der har det på samme måde som en selv.”
- Maya 9 år

“Jeg synes det er godt at snakke om det, der er sket.”
- Laura 9 år

“Jeg synes alle børn, på alle skoler, skulle have lov til at prøve det.”
- Christian 9 år

“Så taler man med andre, så man ikke går med det hele inden i sig selv.”
- Maria 9 år

“At man kan snakke om ting, som man ikke kan snakke med andre om. Man kan bare sige det.”
- Christian 9 år

“Man går fra møderne med noget nyt.”
- Christian 9 år

“Jeg er glad for at komme til møderne. Vi laver noget hyggeligt og taler om ting og sager.”
- Christian 9 år

“Bedre end da jeg kom, for så får jeg sagt de ting jeg vil.”
- Laura 9 år

“Jeg er glad når jeg går fra møderne.”
- Maya 9 år

“Jeg er mere glad, og så tænker jeg det bliver en god dag, og at det har været hyggeligt.”
- Cecilie 9 år