Sorgplan med Hjerte

Sætter fokus på de elever som oplever, at hverdagen pludselig ændres markant ved f.eks. skilsmisse, alvorlig sygdom eller tab af et nært familiemedlem.

Noget af det afgørende for disse børn er, hvordan deres relationer og medmennesker møder dem i deres sorgbearbejdelse. Er der voksne omkring dem som “tør” at være med dem i det sorgfulde? At give plads til at sorgen kan deles med dem.

Som professionel kan det være svært at vide, hvad man skal sige og gøre, både i starten og på længere sigt. Det er vigtigt, at du føler dig klædt på til mødet med de forskellige reaktioner og ikke er bange for at gøre noget forkert. Dette kan foredraget “Sorgplan med Hjerte”, som giver konkret viden om og redskaber til at støtte de sorgramte børn, du møder i din hverdag.

“Vi kan varmt anbefale et oplæg med Louise. Det er nærværende og brugbart, og rammer noget af det, vi ikke altid har tid til at sætte os ind i en travl hverdag.”

Paradisbakkeskolen

Prisen kan variere alt efter tid og sted. Tag kontakt så finder vi ud af detaljerne, og det er selvfølgelig uforpligtende.Sådan starter du en samtalegruppe op

Har du gået med lysten og tanken om at starte, eller er du allerede i gang med et
samtaleforløb for børn af skilte forældre eller børn, som at miste et nært familiemedlem?

Samtaleforløbet: “Når forældre skilles”

  • Beskrivelse af hvad de 7 mødegange indeholder af aktiviteter
  • 29 udsagnskort
  • Flip-flapper
  • Videoserie som guider dig gennem hele forløbet

Samtaleforløb:”Når børn mister”

  • Beskrivelse af hvad de 8 mødegang indeholder
  • Flip-flapper
  • Spilleregler
  • Introduktion til “Da Bo mistede sin far” materialet

Sådan arbejder jeg med samtalegrupper

Min tilgang til sorgbearbejdelse er at bruge børnenes vej ind i det svære. Vejen går gennem
leg, sanser og kroppen for på den måde at komme omkring de tunge følelser og oplevelser.

Jeg arbejder ud fra en samtaleproces, hvor mødet starter i lethed og går over i sorgbearbejdelsen og tilbage til letheden.

Børnene oplever et rum, hvor der er plads til at blive set, hørt og forstået med det,
som fylder for dem lige nu. At opleve at der er en voksen, som tør være med dem om det
som er svært.

Hvis dette kunne have din interesse er du mere end velkommen til at tage kontakt så finder vi ud af det.

Bestil oplæg her:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bekymringsdukkerne
“Jeg synes de hjælper meget, når man er bange eller ensom. Man føler sig ikke alene, når de er under puden.”
- Cecilie 9 år

Rækkefølgebolden
“Jeg synes det er en god ide, så andre ikke begynder at snakke. Den er også god at røre ved.”
- Cecilie 9 år

At tænde lys
“Det er godt, for så kan man ønske.”
- Christian 9 år

“Alle lærere oplever desværre på et eller andet tidspunkt at skulle tage ansvar for et barn, der er i sorg. Det er sårbart og kan opleves vanskeligt. Vejledningen er let at overskue og giver tryghed i forløbet. Jeg kan på det varmeste anbefale Omsorgskassen.”
- Kirsten Thagaard Hornbæk Skole

“Jeg synes, de er gode. Når de er under puden, kan jeg snakke med dem, og drengen er min far, som jeg så kan snakke med.”
- Maria 9 år

“I forbindelse med, at jeg havde en pige i 3. kl, som havde været udsat for dødfald i nærmeste familie, havde jeg brug for en at sparre og snakke med omkring, hvad jeg skulle stille op med pigen, når hun kom tilbage, og hvordan jeg skulle få en kontakt igennem til familien. Jeg var meget tilfreds med den hjælp Omsorgskassen gav.”
- Ole Bro Jensen, AKT lærer Hornbæk Skole

”Jeg synes bogen er god, så kan man ligge alle ens følelser i den.”
- Maria 9 år

“Jeg synes, det er rart at have en bog, som andre ikke kan se i.”
- Maya 9 år

“Når jeg kigger på den, bliver jeg glad.”
- Mirriam 10 år

“Stenen, den er flot.”
- Laura 9 år

“Den er sej, for hvis nu jeg bliver ked af det, kan man vise det med dukken, og så kan jeg fortælle dukken, hvorfor jeg er ked af det. Når jeg så bliver glad igen, kan jeg ændre dukken til glad.”
- Miriam 10 år

“At der er andre, der har det på samme måde som en selv.”
- Maya 9 år

“Jeg synes det er godt at snakke om det, der er sket.”
- Laura 9 år

“Jeg synes alle børn, på alle skoler, skulle have lov til at prøve det.”
- Christian 9 år

“Så taler man med andre, så man ikke går med det hele inden i sig selv.”
- Maria 9 år

“At man kan snakke om ting, som man ikke kan snakke med andre om. Man kan bare sige det.”
- Christian 9 år

“Man går fra møderne med noget nyt.”
- Christian 9 år

“Jeg er glad for at komme til møderne. Vi laver noget hyggeligt og taler om ting og sager.”
- Christian 9 år

“Bedre end da jeg kom, for så får jeg sagt de ting jeg vil.”
- Laura 9 år

“Jeg er glad når jeg går fra møderne.”
- Maya 9 år

“Jeg er mere glad, og så tænker jeg det bliver en god dag, og at det har været hyggeligt.”
- Cecilie 9 år